Activiteiten binnen de groep: Overijssel-Oost

30-01-2020 Zwermen en zwermbeheersing, een kans of een bedreiging? 7553 KH Hengelo
30-01-2020 lezing Ben Som de Cerff 7553 KH Hengelo
09-04-2020 Thema: wilde bestuivers en biodiversiteit Agelo

Groep Overijssel Oost

De groep Overijssel-Oost omvat 12 afdelingen in het oostelijk deel van de provincie Overijssel, hetgeen globaal samen valt met de regio Twente.

 

Gebied groep Overijssel-Oost.Voor foto's van groeps-actviteiten, zie foto's.
Voor foto's van afdelingsactiviteiten: zie de afdeling en dan fotoboeken.

Het bestuur van de groep bestaat momenteel uit 4 leden:

 • voorzitter: Wilma Schrotenboer, lid van de afdeling Vriezenveen e.o., tevens interim-penningmeester
 • secretaris: Anneke Tijhof, lid van de afdeling Nijverdal-Hellendoorn
 • penningmeester: vacature
 • Algemeen bestuurslid: Mariëlle Nijhuis, lid afdeling Haaksbergen, organisatie honingkeuring
 • Algemeen bestuurslid: Gerbrand Holland, lid afdeling Enschede

Ledenraadsleden:

 • René Pruysers, afd. Haaksbergen.
 • John Leerentveld, afd. Hengelo.
 • Reserve/vervangend lid: Wilma Schrotenboer, afd. Vriezenveen e.o..
 • Reserve/vervangend lid: Gerbrand Holland, afd. Enschede.

De groep heeft een Bijengezondheid-contactpersoon:

 • Erwin Lankheet. 

De groep Overijssel-Oost organiseert samen met de afdelingen:

 • een bijenmarkt op de eerste zaterdag van april, op het terrein van de Bloemenvereniging Floralia in Borne.
 • een honingkeuring in het najaar

Vergaderingen:

Jaarlijks worden er twee vergaderingen gehouden met vertegenwoordigers van de afdelingen uit de groep.
Zie de agenda voor gegevens over de volgende vergadering.